Garance vrácení peněz

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

S námi nemáš co ztratit! Bereme na sebe riziko, že neprojdeš pohovorem, kurzem plavčíka nebo nevycestuješ do USA ze závažných zdravotních/rodinných důvodů, nebo pokud v létě do USA nebude možné jet (např. kvůli COVIDu). Pokud se obáváš, zda dostaneš víza do USA, tak no stress – bereme na sebe i toto riziko.

U nás platíš jen poplatek za kurz plavčíka ve výši 150 USD, který ti však zaměstnavatel proplatí na konci léta (více info viz Poplatky a Pracovní podmínky).

Poplatek za kurz plavčíka vracíme v plné výši*,

  • pokud neprojdeš pohovorem se zaměstnavatelem,
  • pokud neprojdeš přípravou na kurz plavčíka nebo kurzem plavčíka,
  • pokud nevycestuješ do USA ze závažných zdravotních a rodinných důvodů**,
  • pokud nedostaneš víza do USA***,
  • anebo pokud nebude možné jet do USA v létě 2022 kvůli COVIDu

Naše statistiky z kurzů říkají, že pokud zvládneš prekurz a přípravu na kurz plavčíka na Slovensku, tak šance, že úspěšně absolvuješ celý kurz plavčíka, je více něž 99 %.

Jak to je s dalšími poplatky, které platíš ve STUDENT AGENCY? Je to velmi jednoduché – s poplatkem ve STUDENT AGENCY si můžeš zakoupit i pojištění storna (více info přímo ve STUDENT AGENCY). Pojištění storna kryje pojistné události jako nevycestování do USA kvůli závažným rodinným a zdravotním důvodům. 

do poplatku za kurz plavčíka se nezapočítává poplatek za stravu a ubytování během přípravy na kurz plavčíka ve výši 59 EUR, která se koná v Banské Štiavnici, tento poplatek je po úhradě nevratný (vrátíme ti ho však v plné výši v případě, že se příprava na kurz plavčíka neuskuteční). Je to však dobrovolná služba, kterou si můžeš (ale nemusíš) zakoupit. Cca 97 % studentů si přes nás ubytování a stravu v minulosti zakoupilo, protože to je fakt super cena a nic lepšího asi v Banské Štiavnici, kde organizujeme přípravy na kurz plavčíka, nenajdeš (a zároveň jsme všichni spolu na jednom místě a neztrácíme čas, protože vyučování v učebně, ubytování a stravu máme zabezpečenou na jednom místě a.k.a. nechceš být ten, kdo chodí stále pozdě, nestíhá se najíst a čeká se na něho).

** za závažné rodinné a zdravotní důvody se považuje úmrtí rodinného příslušníka v přímé linii (matka, otec, sestra, bratr) méně než 90 dní před odjezdem nebo úraz, který znemožní vycestování do USA a/nebo by způsobil zpoždění příletu do USA o více než 45 dní. Zaměstnavatel posuzuje každý případ individuálně a je v jeho pravomoci udělit dodatečně výjimky.

*** pro vrácení poplatku za kurz plavčíka v případě neudělení víz je potřeba, aby jsi nám zdokladoval tvoje pracovní povolení DS-2019 (které je povinnou součástí dokumentů, když žádáš o víza) a taktéž potvrzení z US Embassy, že ti víza nebyla udělena, ačkoliv jsi absolvoval vízový pohovor na ambasádě.