Zpět

Zárobok plavčíkov Premier Aquatics v lete 2023

Work and Travel USA je kultúrno-výmenný program, ktorého prioritou by nemala byť vidina plného kufra peňazí. Je ale možné doniesť si aspoň nejaké doláre vo vrecku? Koľko si ako bazénový plavčík dokážem zarobiť? To fakt (ne)prídem domov v mínuse? Odpoveď na tieto (a ďalšie) otázky sa dozviete v poradí už treťom článku zo série zárobkov, kde uvádzame konkrétne čísla našich študentov v lete 2023.

V tomto článku vám chceme ukázať priemernú výšku hrubého zárobku a priemerný počet odpracovaných hodín našich študentov zo Slovenska a Česka počas leta 2023. Jednoducho nemáme čo tajiť a predtým, ako sa rozhodneš vycestovať do USA, si chceme byť istí, že vieš, do čoho ideš :-) 

Na úvod chceme dať do pozornosti, že "dolárové" hodnoty a sumy sú vypočítane na základe pracovných podmienok v lete 2023. V lete 2024 sú pracovné podmienky ešte lepšie:

  • mzda sa zdvihla z 13 USD na 14 USD (nadčas z 19,5 USD na 21 USD)
  • študenti s príchodom do 24.5.2024 môžu využiť navyše bonus 500 USD na zníženie programového poplatku v Smaller Earth.

Rovnako sa k nám dostali informácie, že vraj bonusy v Premier Aquatics sú len "marketingový ťah" na prilákanie študentov. Nie je to pravda - v lete 2023 dostali všetci študenti bonus až 1400 USD (750 USD na začiatku leta, 500 USD na konci leta a 150 USD na konci leta ako kompenzáciu časti nákladov za kurz plavčíka, pokiaľ ho absolvovali) a preplatenie 500 USD z poplatku v agentúre, pokiaľ vycestoval do USA na "otváračku" (do 26.5.2023). V lete 2024 je rovnako našim cieľom vyplatiť plnú výšku bonusov (spolu až 1900 USD, pre viac info pozri TU) všetkým študentom. Zámerne ale nikde nepíšeme, že garantujeme vyplatenie bonusu, pretože pokiaľ bude niekto zásadne porušovať pracovnú disciplínu, chceme mať možnosť mu bonus znížiť alebo v krajnom prípade nevyplatiť. Ako ale píšeme vyššie, v lete 2023 dostal bonus každý študent (stačilo splniť základné podmienky uvedené v pracovných podmienkach z predošlej sezóny) a rovnaký cieľ máme aj v lete 2024 :-) 

Prejdime ale k číslam za leto 2023. Koľko hodín odpracovali plavčíci Premier Aquatics zo Slovenska a Česka? 

Tabuľka 1: Priemerný počet odpracovaných hodín plavčíkov Premier Aquatics zo Slovenska a Česka v lete 2023

Príchod do USA / Typ plavčíka

Priemerný počet odpracovaných hodín v lete 2023

Máj 2023 (bez započítania pool managerov)

51,65 hodín za týždeň
Máj 2023 (so započítaním pool managerov)54,03 hodín za týždeň
Júnový príchod51,90 hodín za týždeň
Priemer všetkých plavčíkov zo Slovenska a Česka52,30 hodín za týždeň
Priemer všetkých plavčíkov zo Slovenska a Česka (bez započítania pool managerov)51,74 hodín za týždeň

Plavčík s najnižším priemerným počtom hodín

45,99 hodín za týždeň
Plavčík s najvyšším priemerným počtom hodín
71,85 hodín za týždeň

Čo teda hodnoty v tabuľke znamenajú pre našich plavčíkov v lete 2024? V prvom rade treba mať na mysli, že každému študentovi garantujeme priemerný počet hodín na týždeň v rozmedzí od 45 do 55 hodín. V lete 2023 bola trochu anomália, že priemerný počet hodín za týždeň pre júnových plavčíkov bol vyšší ako pre májových, čo je ale spôsobené vyšším počtom repeaterov s júnovým príchodom (ktorí si vyberajú spravidla overené bazény s potenciálom vyššieho počtu hodín - preto tieto čísla treba brať s rezervou). Čo si teda môžeme zapamätať z čísiel vyššie:

  • Ak ideš do USA prvýkrát (a nebudeš pool manager – vyššia pozícia určená spravidla repeaterom) a do USA prídeš do 24.5.2024, tvoj priemerný týždenný počet hodín by mal byť 50+ (tak ako aj počas leta 2022 a 2019). Pozor, ide o priemer a teda môžeš mať hodín viac (kľudne aj 55), ale aj menej (minimálne 45). Zároveň môžu byť týždne, kedy budeš mať 41-42 hodín, neskôr ale môžu byť týždne, kedy budeš mať hodín 60. Čo Ti garantujeme je priemer za leto, nie min/max hodnotu za týždeň.
  • Ak ideš do USA prvýkrát a prichádzaš do USA až počas júna, počítaj s tým, že za týždeň odpracuješ v priemere 45 až 50 hodín (hoci čísla za leto 2023 vyzerajú o niečo pozitívnejšie). Samozrejme, môže to byť aj viac, ale zostaňme stáť nohami na zemi ...

Najnižší priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň bol 45,99 (najnižšia dosiahnutá hodnota v lete 2023) a naopak najvyšší počet hodín za týždeň bol 71,85. Takto vysoký rozdiel bol spôsobený najmä tým, že študent so 72 hodinami bol pool-manager na jednom z náročných bazénov a išlo rovnako aj o repeatera. Zo všetkých plavčíkov v lete 2023 zo Slovenska a Česka až 71 % malo priemerný počet hodín vyšší ako 50.

Prejdite teraz k tomu, čo z toho vyplýva. Aký zárobok môže študent očakávať?

Tabuľka 2: Hrubý priemerný príjem plavčíkov Premier Aquatics zo Slovenska a Česka v lete 2023

Príchod do USA / Typ plavčíka

Priemerný hrubý zárobok počas leta 2023

Máj 2023 (bez započítania pool managerov)

12 077 USD

Júnový príchod

9 780 USD
Pool managers14 288 USD
Poznámka k výpočtom: k zárobku sme pripočítali bonus 750 USD + 500 USD + 150 USD (ale nie bonus 500 USD, ktorý bol vyplatený agentúre na zníženie nákladov). Pri zárobku pool managers sme počítali so mzdou 14 USD (nadčas 21 USD), hoci niektorí ju mohli mať vyššiu. Sumy v tabuľke vyššie prestavujú hrubý zárobok, od ktorého treba odpočítať dane (cca 11 %, no časť z nich príde študentovi naspäť) a z výplaty sa strhával aj poplatok za ubytovanie (v celkovej výške 2000 USD za leto).
Možno si hovoríte "WOW, to sa fakt dá zarobiť takmer 15 tisíc USD za jedno leto?". Áno (a náš najlepší pool manager zarobil ďaleko viac), ale s takýmto zárobkom prosím nepočítajte, lebo ide o zárobok našich TOP plavčíkov (=pool managerov), ktorí pre nás pracujú štandardne aspoň druhú sezónu, majú vyššiu hodinovú mzdu a starajú sa o najväčšie a najťažšie bazény. To, čo každému plavčíkovi v lete 2024 (tak ako aj v lete 2023) garantujeme v pracovnej zmluve je priemerný počet hodín 45 až 55 za týždeň

Od hrubého zárobku treba odpočítať dane (cca 11 %), náklady na ubytovanie (v lete 2024 to bude spolu 2000 USD) a náklady na stravu. V USA je možné sa stravovať (pri varení a plánovaní výdavkov) za 70-80 USD na osobu na týždeň, ale samozrejme za týždeň je možné „zjesť“ aj 300 USD - je to na každom študentovi a jeho schopnosti hospodáriť (a variť). Ceny potravín sú v USA o niečo vyššie ako na Slovensku. Nezabudni ale, že hodnoty v tabuľke 2 (viď hore) sú z leta 2023 a v lete 2024 je vyššia mzda (viac info tu).

Prečo dávame rozpätie počtu hodín za týždeň na 45 až 55?

Počet odpracovaných hodín za leto sa nedá určiť presne a vstupuje do neho viacero faktorov (visa refusal rate, show-up rate, otváracie hodiny bazénov, podpísané kontrakty po ukončení recruitingu /mesiace marec, apríl a máj/ a mnohé iné).

Zo skúseností z minulých rokov bohužiaľ nemôžeme robiť hrubé prepočty pri plánovaní sezóny s cieľom počtu hodín 55+ pre každého študenta, pretože by sme v niektorých týždňoch počas leta nedokázali otvoriť všetky bazény a/alebo by študenti pracovali aj niekoľko týždňov bez jediného voľného dňa. 

Takže v skratke (sorry za opakovanie, ale je to naozaj dôležité) - každý študent v lete 2024 od nás dostáva garanciu 45 až 55 priemerne odpracovaných hodín za týždeň (po spriemerovaní celého leta). Ak to bude hodnota 55, samozrejme potešíme sa (a recruiting bude v ďalšej sezóne pre nás jednoduchší), ak to ale bude 45, je to stále v našom garantovanom priemernom počte hodín za leto (hoci takto nízky celkový priemer neočakávame).

Pokiaľ chce plavčík pracovať viac, je to možné?

Záleží to od možností konkrétneho supervízora, ktorý zodpovedá za rozvrh hodín (po anglicky tzv. schedule). Ak má supervízor (napríklad) k dispozícii v priemere 50 hodín na týždeň pre každého svojho študenta, nemôže dať niekomu 70 a inému zase 40, lebo by to nebolo fér.

Cieľom supervízora (v modelovom príklade vyššie) je držať priemerný počet hodín na 50 a v prípade, pokiaľ má plavčíkov s warningom (dopustili sa porušenia pracovnej disciplíny), tak týmto plavčíkom môže hodiny znížiť a naopak iným počet hodín navýšiť. Rozdiel v počte hodín ale určite vznikne, teda ak má niekto napríklad 48 hodín a jeho spolubývajúci 51, je to z nášho pohľadu v poriadku a takéto malé rozdiely neriešime (ak sú ale rozdiely 5 a viac hodín, vyžiadame od supervízora zdôvodnenie). Rovnako treba myslieť na to, že pool manager má vyšší počet hodín ako bežný plavčík.

Čo môže urobiť plavčík pre vyšší počet hodín?

Prísť do USA do 24.5.2024, podať čo najlepší výkon počas pohovoru a kurzu plavčíka a samozrejme odvádzať dobrú prácu počas leta. Viac spraviť asi zo strany študenta nepôjde a zvyšok je už na nás. Je v našom záujme, aby boli hodiny rozdelené spravodlivo medzi všetkých plavčíkov - to však neznamená, že všetci plavčíci budú mať úplne rovnaký počet hodín. Rozdiely boli, budú a sú, ale našim cieľom je hodiny rozdeľovať čo najviac férovo a podľa zásluh. Úprimne sa ale priznávame, že nie vždy sa nám to podarí podľa našich predstáv (niekedy nám "dá zabrať", aby sme našim americkým kolegom supervisorom vysvetlili dôležitosť spravodlivého rozdeľovania hodín medzi študentov). Čo vám ale môžeme sľúbiť je, že spravíme pre vašu spokojnosť maximum :-)

Bude zárobok v lete 2024 vyšší ako v roku 2023?

Sme presvedčení, že áno :-) Oproti letu 2023 zamestnávateľ zvýšil na leto 2024 základnú hodinovú mzdu až na 14 USD (viac info TU) – takže zárobok by mal byť vyšší, ale dôležitý je najmä priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň. Pokiaľ by ostal rovnaký priemerný počet hodín na týždeň ako v lete 2023, priemerný hrubý zárobok za leto by bol pre plavčíka s májovým príchodom v lete 2024 vyšší o cca 700-800 USD a pre študenta s príchodom v polovici júna o cca 500-600 USD (v porovnaní s letom 2023).

Oplatí sa vycestovať do USA?

Jednoznačne áno! :-) Leto v USA je o zážitkoch, nečakaných "party times", nových kamarátoch a samozrejme cestovaní a spoznávaní USA. Aj definícia programu Work and Travel USA hovorí, že ide o "kultúrno-výmenný program" a nie je to teda program orientovaný prioritne na zárobok. Samozrejme, bez peňazí sa dá žiť len veľmi ťažko, a práve preto sme pripravili tento článok, aby sme budúcim plavčíkom Premier Aquatics ukázali, s čím môžu (resp. nemôžu) počítať počas leta 2024 v USA. 

A naozaj, /takmer/ každý, kto do USA vycestoval po poslednom ročníku na vysokej škole, nám hovorí, prečo to nevyskúšal už skôr?!?! Čiže odkaz pre všetkých - nečakajte a choďte do toho už teraz, do USA sa nechodí každý deň a treba to skúsiť.

Tak už neváhaj a poď s nami do USA! Bezplatnú a nezáväznú registráciu nájdeš TU. Vycestovať do Ameriky ešte nikdy nebolo jednoduchšie :-)